субота, 13 грудня 2014 р.

7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»


7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»
Варіант І

1.     У запропонованому переліку речовин до складних належать:
Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.
2.     Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента найвища: CO, WO3, SO3, N2O, NO2.
3.     Обчисліть відносну молекулярну масу речовини Na3PO4.
4.     Закінчити рівняння реакції: Р+Н2=… C+O2=… Mg+H2=… Вказати суму коефіцієнтів в кожному рівнянні.
5.     Серед запропонованих речовин вкажіть зайву: водень, сірка, нікель, фосфор, азот.
6.     Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Магнію, одного атома Сульфуру, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.
7.     Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
а) Na+O2→Na2O;
б) Fe+HCl→FeCl2+H2;
в) HgO→Hg+O2.
8.     Опишіть будову атома.
 7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»
Варіант ІІ
1.     У запропонованому переліку речовин до неметалів належать:
Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.
2.     Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента рівна ІІІ : CrO, CrO3, SO3, N2O3, B2O3.
3.     Обчисліть відносну молекулярну масу речовини K2SO4.
4.     Закінчити рівняння реакції: Li+Н2=… P+O2=… Al+S (сульфур двовалентний)=… Вказати суму коефіцієнтів в кожному рівнянні.
5.     Серед запропонованих речовин вкажіть зайву: залізо, аргон, кисень, азот, цукор.
6.     Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Феруму, одного атома Карбону, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.
7.     Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
а) Al+CuCl2→AlCl3+Cu;
б) NH3→N2+H2;
в) NiO+H2→Ni+H2O.
8.     Дайте визначенням поняттям «атом» і «молекула».

7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»
Варіант ІІІ
1.     У запропонованому переліку речовин до металів належать:
Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.
2.     Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента рівна ІІ : SO2, N2O, PbO2, NO, CuO.
3.     Обчисліть відносну молекулярну масу речовини Mg(NO3)2.
4.     Закінчити рівняння реакції: N2+Н2=… Al+O2=… H2+S (сульфур двовалентний)=… Вказати суму коефіцієнтів в кожному рівнянні.
5.     Серед запропонованих речовин вкажіть зайву: Гідроген пероксид, сірка, Купрум (ІІ) оксид, вода, кухонна сіль.
6.     Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Купруму, одного атома Сульфуру і чотирьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.
7.     Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
а) Н2S+O2→S+H2O;
б)Zn+HCl→ZnCl2+H2;
в) CuO+H2→Cu+H2O.
8.     Що таке елемент? Який елемент вважається найпоширенішим у Всесвіті?

Немає коментарів:

Дописати коментар