четвер, 7 травня 2015 р.

10 клас контрольна робота


І рiвень
1.  Вкажіть метод отримання металiв шляхом сплавления алюмiнiю з оксидами металiв :

2.  Вкажіть метал, який входить складу мiнералу гiпс:

3.  Вкажіть, до яккихелементів належить Ферум :
4.Вкажіть, до складу  якого мiнералу входить Алюмiнiй:

5. Вкажіть ознаки амфотерності алюмiнiй оксиду та алюмiнiй гiдроксиду:

6.  Вкажіть речовину (газ), яка утворюється при взаємодії натрію з водою:

ІІ рівень
1. Вкажіть, як веде себе в окисно-відновних реакцiях йон Fе3+:

2. Вкажіть належність оксиду, який утворюється на поверхнi алюмiнiєвих предметiв:

3. Вкажіть, завдяки якій властивості алюмiнiй використовують в електротехніці:
4. Вкажіть хiмiчнi властивостi, характернi для ферум (III) гiдроксиду:

5. Вкажіть формули речовин, з якими буде взаємодiяти алюмiнiй оксид:

6. Вкажіть формули речовин, з якими буде взаємодiяти алюмiнiй:

ІІІ рівень
1.У результатi алюмотермiчного вiдновлення 520 г ферум (III) оксиду було добуто 270 г залiза. Яка масова частка виходу залiза?
2.Масова частка Карбону в сталi 0,2%. Яка маса карбон (IV) оксиду утвориться, якщо спалити 2 г такої сталi?

3. Яка маса карбон (II) оксиду має вступити в реакцiю, щоб повнiстю вiдновилося 700 т магнiтного залiзняку?
4. Аналiзуючи сплав залiза на вмiст сiрки, спалили зразок сталi масою 1 гУтворилося 35 мл сульфур (IV) оксиду (н. у.). Яка масова частка Сульфуру в цьому сплавi?
ІV рівень
1.У магнiтному залiзняку масоза частка залiза 64,15%. Обчислiть масу ча­вуну, який можна добути з 1 т цiєї руди, якщо вiдомо, що масова частка залiза, яка в процесi переробки вiдходить у шлак, становить 2%, а масова частка домiшок у чавунi 5%.

2.Обчислiть, яку масу залiза в середньому можна добути з 35 т буро­го залiзняку 2Fe203 ·3H20, якщо масова частка пустої породи становить 20%.субота, 14 лютого 2015 р.

ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ТИЖНЯ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ! ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!!

середа, 28 січня 2015 р.


УРОК 37
Тема. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції
 Мета уроку: розвивати вміння й навички розрахунків за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції; повторити хімічні властивості класів неорганічних сполук, генетичний зв’язок між ними; підготувати учнів до тематичного оцінювання.