неділя, 30 листопада 2014 р.

про шкоду куріння


передоз...наркотики


картинки


10 кл. презентація Властивості неметалів

9 кл. ОВР презентація

субота, 29 листопада 2014 р.

9 кл.Кольорові реакції на білки


просто цікаві досліди з концентрованою сульфатною кислотою


8 кл. Утворення молекули азоту


7,8 кл. Будова атома


Фотосинтез


7 кл. Кисень з гідроген пероксиду


7 кл. Горіння фосфору в кисні


7 кл. Горіння вугілля в кисні


7 кл. Горіння сірки в кисні


7 кл. Горіння заліза в кисні


7 кл. Горіння алюмінію на повітрі



7 кл.Вибух гримучої суміші


презентація корозія металів 10 клас

пʼятниця, 28 листопада 2014 р.

презентація метали

відео до уроку в10 класі


10 клас Урок 18 Тема: Загальна характеристика металічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Металічний зв’язок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів.

Урок 18
Тема: Загальна характеристика металічних елементів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома. Металічний звязок, металічні кристалічні гратки. Загальні фізичні властивості металів.

7 клас урок по темі "Валентність"

 Тема уроку: Валентність атомів елементів.
Мета уроку:

презентація до уроку

вівторок, 25 листопада 2014 р.

Тема. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.
Мета уроку:
-поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків;
-дати поняття про відносну молекулярну масу речовини;
-формувати вміння й навички обчислювання за хімічними формулами;
-навчити визначати відносну моле¬кулярну масу простих і складних речовин за їх формулами;
-розвивати логічне мислення,
-розвивати вміння та навички:
1) працювати з періодичною системою хімічних елементів,
2) узагальнювати вивчений матеріал, вибирати головне, робити висновки,
3) виконувати завдання за алгоритмом,
4) складати опорний конспект.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту, виконання тренувальних вправ),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, схема опорного конспекту, опорні схеми.

Базові поняття та терміни: відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, молекулярна маса, відносна формульна маса, катіони, аніони.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Щоб хімію добряче знати,
Треба вміти рахувати.
Спочатку маси речовин,
Але це тільки на почин.
Проте почин – один з початків,
Формування вмінь й задатків.
Не навчишся, маси рахувати
Надалі важко буде хімію вивчати.
Так це чи ні, ми зможемо переконатися тільки через певний проміжок часу. Проте сьогодні ми почнемо вчитися робити перші розрахунки за хімічними формулами. А саме, навчимося розраховувати відносну молекулярну масу речовин. Це і є завданням нашого уроку, тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).
ІV. Вивчення нового матеріалу
1. Актуалізація опорних знань.
Завдання 1
Скласти формули речовин за валентністю:
а) кальцій оксид, б) натрій оксид, в) алюміній оксид.
Один учень працює біля дошки.
Бесіда.
1. Прочитайте формули записаних речовин. Ці речовини є простими чи складними? Чому? (Речовини є складними, тому що кожна з речовин утворена двома хімічними елементами).
2. Яким є їх кількісний склад? (кальцій оксид – Кальцій та Оксиген, натрій оксид – Натрій та Оксиген, алюміній оксид – Алюміній та Оксиген).
3. Яким є їх якісний склад? (кальцій оксид – 1:1, натрій оксид – 2:1, алюміній оксид – 2:3).
Вам уже відомо, що атоми кожного елемента, мають певну масу, яка складається з мас протонів та нейтронів, які входять до їх складу.
4. Як називають цю масу? (Відносна атомна маса).
5. Як позначається відносна атомна маса елемента? (Ar).
6. Чому вона називається відносною атомною масою? (Бо вона не є дійсною, а розрахована відносно атому Карбону).
7. Де можна знайти відносну атомну масу елемента? (В періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва).
8. Чи можна обчислити масу всієї молекули речовини? (Так).
9. Як саме можна це зробити? (Скласти маси атомів елементів, які утворюють речовину).
10. Як би ви назвали ту масу, яку отримаєте? (Маса речовини).
11. А з чого складається речовина? (З атомів та молекул).
Таким чином, це є маса молекул речовини, або молекулярна маса.
Таким чином, ми з вами дійшли висновку, що молекулярна маса речовини – це маса однієї молекули речовини. Проте ця маса теж не є реальною, бо вона складається з суми відносних атомних мас атомів елементів. Тому доречно сказати, що молекулярна маса також є відносною молекулярною масою.
12. Давайте пригадаємо, що називають відносною атомною масою елемента? (Фізичну величину, яка показує у скільки разів маса атома більша за 1/12 масу атома Карбону).
13. Спробуємо дати визначення відносній молекулярній масі. Це також фізична величина, що показує у скільки разів маса молекули речовини більша за 1/12 маси атома Карбону.
2. Маси речовин.
Відносна молекулярна маса позначається Mr, вона також є безрозмірною, обчислюється як сума відносних атомних мас усіх елементів, які входять до складу молекули з урахуванням кількості атомів кожного з елементів.
Іноді застосовується молекулярна маса. Чисельно обидві маси співпадають, тільки молекулярна маса має одиниці вимірювання – а.о.м.
Для умовних структурних частинок (формульних одиниць) не молекулярних речовин застосовують поняття формульна маса . Відносна формульна маса не молекулярних речовин також позначається Mr, і обчислюється як сума катіонів та аніонів, які утворюють речовину.
Слід запам’ятати, що під час розрахунків більшість значень відносних атомних мас округлюються. (Учні складають опорний конспект).
Завдання 2
Обчисліть відносні молекулярні маси для наведених на дошці речовин.
Mr(CaO) = Ar(Ca) +Ar(O) = 40 + 16 = 56 (а.о.м.)
Mr(Na2O) = 2Ar(Na) +Ar(O) = 2∙23 + 16 = 62 (а.о.м.)
Mr(Al2O3) = 2Ar(Al) +3Ar(O) = 2∙27 + 3∙16 = 54+48=102 (а.о.м.)
Як правило, (а.о.м.) ми не пишемо.
Таким чином, хімічна формула речовини дозволяє обчислити відносну молекулярну масу речовини. Величини відносних молекулярних мас широко використовують у різних хімічних, фізичних і хіміко – технічних розрахунках. Тому важливо вміти їх обчислювати.
Завдання 3
Визначити відносну молекулярну масу складної речовини, яка складається з двох атомів Гідрогену, одного атому Сульфуру та чотирьох атомів Оксигену.

V. Узагальнення та закріплення знань.
• Виконання завдань
Завдання 4
Визначити відносну молекулярну масу речовин за навчальною таблицею (5 ряд).
Завдання 5
Складіть формули сполук: Калій хлорид, Ферум (Ш) хлорид, Манган(ІV) хлорид, Хром (III) хлорид, Кальцій хлорид, враховуючи, що в сполуках хлор завжди одновалентний. Визначте їх відносну атомну масу.

• Закінчити речення очікувань:
1. Я знаю, що відносна молекулярна маса речовини – це __________________________.
2. Я знаю, що відносна молекулярна маса позначається ___________________________ .
3. Я знаю, що для того, щоб розрахувати відносну атомну масу речовини необхідно ________________________________________ .
4. Я знаю, що відносну атомну масу кожного елемента можна знайти в _____________ .
5. Я знаю, що мені потрібно вміти обчислювати відносну атомну масу речовини, для того, щоб __________________________________ .

VІ Підведення підсумків уроку.
VIІ Домашнє завдання