7 клас

7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»
Варіант І
1.     У запропонованому переліку речовин до складних належать:
Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.
2.     Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента найвища: CO, WO3, SO3, N2O, NO2.
3.     Обчисліть відносну молекулярну масу речовини Na3PO4.
4.     Закінчити рівняння реакції: Р+Н2=… C+O2=… Mg+H2=… Вказати суму коефіцієнтів в кожному рівнянні.
5.     Серед запропонованих речовин вкажіть зайву: водень, сірка, нікель, фосфор, азот.
6.     Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Магнію, одного атома Сульфуру, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.
7.     Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
а)
Na+O2Na2O;
б)
Fe+HClFeCl2+H2;
в)
HgOHg+O2.
8.     Опишіть будову атома.
7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»
Варіант ІІ
1.     У запропонованому переліку речовин до неметалів належать:
Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.
2.     Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента рівна ІІІ : CrO, CrO3, SO3, N2O3, B2O3.
3.     Обчисліть відносну молекулярну масу речовини K2SO4.
4.     Закінчити рівняння реакції: Li2=… P+O2=… Al+S (сульфур двовалентний)=… Вказати суму коефіцієнтів в кожному рівнянні.
5.     Серед запропонованих речовин вкажіть зайву: залізо, аргон, кисень, азот, цукор.
6.     Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Феруму, одного атома Карбону, трьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.
7.     Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
а)
Al+CuCl2AlCl3+Cu;
б)
NH3N2+H2;
в)
NiO+H2Ni+H2O.
8.     Дайте визначенням поняттям «атом» і «молекула».7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»

7 клас. Контрольна робота з теми «Початкові хімічні поняття»
Варіант ІІІ
1.     У запропонованому переліку речовин до металів належать:
Cu, NaCl, Cl2, CuSO4, Fe, H2O, Br2, BaCl2, Al, P, C2H6, O2.
2.     Вкажіть оксиди, в яких валентність елемента рівна ІІ : SO2, N2O, PbO2, NO, CuO.
3.     Обчисліть відносну молекулярну масу речовини Mg(NO3)2.
4.     Закінчити рівняння реакції: N22=… Al+O2=… H2+S (сульфур двовалентний)=… Вказати суму коефіцієнтів в кожному рівнянні.
5.     Серед запропонованих речовин вкажіть зайву: Гідроген пероксид, сірка, Купрум (ІІ) оксид, вода, кухонна сіль.
6.     Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома Купруму, одного атома Сульфуру і чотирьох атомів Оксигену. Обчисліть масову частку Оксигену в цій речовині.
7.     Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:
а) Н2
S+O2S+H2O;
б)
Zn+HClZnCl2+H2;
в)
CuO+H2Cu+H2O.
8.     Що таке елемент? Який елемент вважається найпоширенішим у Всесвіті?


Урок: Хімічні властивості кисню: взаємодія з вуглецем, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди.
7 клас за програмою «Хімія. 7-11 класи, Київ, «Перун. Ірпінь», 2005 р.»
За підручником Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія: Підруч. Для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВЦ «Академія», 2007.

Мета уроку: ознайомити учнів з хімічними властивостями кисню. Розглянути взаємодію кисню з вуглецем, сіркою, фосфором. Сформувати уявлення про реакції сполучення, про оксиди. Поглибити знання дітей про хімічні реакції, сформувати навички складання рівнянь хімічних реакцій горіння як простих, так і складних речовин. Наочно показати необхідність хімічних знань для збереження життя та здоров’я людини. Формувати співчуття, людяність, відчуття особистої відповідальності за власну безпеку та безпеку оточуючих.
Тип уроку:вивчення нового матеріалу
Обладнання: комп’ютер, віртуальна хімічна лабораторія, НПЗ Хімія – 8, комп’ютерна програма «Електронний конструктор уроку. Хімія – 7. ТОВ «Видавнича група ЅОсноваЅ», 2010», завдання до уроку.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності, створення емоційного настрою класу.
Вчитель: ЧТО? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? И ГДЕ?
                   Живут в земле, в огне, в воде,
Вот в первый раз огонь добыт.
А почему огонь горит?
Зерно под солнцем проросло
Зачем растению тепло?
Открытий путь – нелегкий путь,
Но человеку не свернуть.
ЧТО? ПОЧЕМУ? – за ним следят,
Чтоб шел вперед, а не назад.
Вот ПОЧЕМУ из года в год
Наука движется вперед
Слайд 1. У мене теж виникло питання «Чому?», відповідь на нього я сподіваюсь знайти разом з вами. Але, перш ніж я задам вам це питання, прошу подивитися на екран. (відео фрагмент А. Макаревич «Пока горит свеча»).
Слайд 2. Питання: чому горить свіча?
(Припущення учнів, міркування)
Слайд 3. Оголошення теми і очікуваних результатів уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Завдання №1
Слайд 4. Подивіться на екран, На якому малюнку мова йде про Оксиген – хімічний елемент, а на якому про кисень – просту речовину?
Слайд 5. Якщо ви правильно дасте відповідь на ці питання, то дізнаєтесь, який народ вперше відкрив кисень (Про це не сказано у підручнику хімії)
Питання
Н
+2
16
О2
О
78%
-2
О3
32
21%
фотосинтез
Виверження вулканів
1.
Хімічний символ елемента Оксиген
й
а
п
р
к
м
о
д
ж
є
щ
я
2.
Відносна атомна маса
х
о
и
й
м
е
н
ж
о
б
ь
т
3.
Ступінь окислення Оксигену у сполуках
ю
б
л
р
п
в
т
у
с
і
ц
ф
4.
Формула простої речовини кисень
п
е
к
а
р
ц
з
х
л
ь
т
м
5.
Відсоток кисню у повітрі
у
к
н
г
ш
щ
з
х
ї
й
є
о
6.
Відносна молекулярна маса кисню
с
м
и
т
ь
б
ю
і
ц
ф
ц
а
7.
Основне джерело одержання кисню в природі.
к
п
р
о
л
д
ж
є
у
а
і
с

1
2
3
4
5
6
7
к
и
т
а
й
ц
і
Дійсно, перші відомості про кисень належать китайському вченому Мао- Хоа, який жив у VIII сторіччі. Він встановив, що у повітрі є газ, який підтримує горіння та дихання.
Завдання № 2:
Слайди 6-10. Якщо ви правильно дасте відповідь на питання, то дізнаєтесь назву неіснуючої речовини, яку алхіміки вважали причиною горіння.
Питання (за зображеннями та відео на слайдах):
1.     Що демонструє даний дослід?
2.     Як називається цей процес?
3.     Яку речовину нагрівали, який вчений застосував даний метод, яку речовину добуто?
4.     Назвіть речовину, вкажіть продукти реакції, яка роль MnO2?
5.     Назвіть речовину, як довести, що в стакані кисень?
Варіанти відповіді:
Н)Жевріюча скіпка
Л)Фотосинтез
Ф) об’єму повітря
Й)Інгібітор
О)Каталізатор
Б)Вода
І)Кисень
С)Гідроген пероксид
Ю)Фосфор (V)оксид
Г)Прістлі
З)КNO3
Х)H2SO4
К)KCLO3
Т)Н2О, О2
В)Карбон
У)СО2, Н2О
П)О3
О)Меркурій (ІІ) оксид
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ф
л
о
г
і
с
т
о
н
Слайд 11. Впізнай речовину. Як би ви назвали процес(реакцію) при якій виділяється тепло та світло? Калій хлорат (бертолетова сіль), горіння
Слайд 12. Висновок: Кисень підтримує горіння
Слайд 13. Давайте доведемо, що саме кисень підтримує горіння. Для цього порівняймо процес горіння на повітрі та в кисні. Які висновки можна зробити?
ІІІ. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу.
Завдання № 3: Розглянемо детальніше процес взаємодії кисню з деякими речовинами.
Слайд 14-18. Демонстрація горіння фосфору, вуглецю, сірки, заліза, алюмінію.
Питання: Чи загорівся би алюміній так легко, якби він був не у вигляді порошку, а у вигляді готового виробу?
Написання хімічних реакцій горіння даних речовин. Поняття про оксиди як продукту взаємодії простої речовини з киснем.
Вчитель: Для чого ми вивчаємо процеси взаємодії кисню з іншими речовинами? Як людина довідувалася про перебіг той чи іншої реакції? Іноді ці знання добувалися ціною людського життя та великої кількості жертв, яких можна було уникнути.
Слайд 19 Демонстрація вибуху водню. Написання рівняння реакції. А це наслідки незнання властивостей «гримучої суміші»: 4 березня 1936 року із елінгу для збирання дирижаблів вивели найбільший повітряний корабель — цепелін LZ 129 «Гінденбург». Це було найбільше повітряне судно із усіх, які коли-небудь піднімалися над землею. 245 метрів завдовжки і 41 метр у поперечнику; 190 000 мі газу у балонах. Оснащений чотирма дизельними двигунами «Даймлер» потужністю 1 100 к.с., цепелін здатен підняти у повітря до 90 тон корисного вантажу і пролетіти понад 15 тисяч кілометрів, розвиваючи швидкість до 150 км/год за попутного вітру. Для тих часів це були немислимі показники. Ввечері 3 травня 1937 року «Гінденбург» відкривав новий літальний сезон компанії. Для цепеліна цей політ виявився останнім. 6 травня 1937 року, над авіабазою ВМС у Лейкхерсті, Нью-Джерсі, «Гінденбург» загорівся і потерпів крах, у результаті якого загинуло 35 із 97 людей, що були на його борту, а також одна людина на землі.
Слайд 20. Вибух дирижаблю «Гінденбург». Розслідуванням аварії займалися уряди США і Німеччини. Обидві сторони погодилися, що винен витік водню: дріт каркаса розірвався і міг пробити обшивку. За офіційною версією утворилася вибухонебезпечна суміш цього газу з повітрям, ймовірно, підпалена електричним розрядом, пов'язаним з грозовими погодними умовами. Через 60 років після катастрофи до її причин докопався доктор Аддісон Бейн з НАСА. Він керував водневою програмою у космічному центрі ім. Дж. Ф. Кеннеді на мисі Канаверал і вважав, що офіційна версія загибелі дирижабля залишила багато запитань. Корпус «Гінденбурга» покривався (методом напилювання) алюмінієвим порошком. Це було нововведенням — більш ранній «Граф Цепелін» мав на собі інше покриття. Бейну, як спеціалісту з палива, було добре відомо, що алюміній в такій формі теж відмінно горить, в чому ми з вами щойно переконалися. Він попросив лабораторію матеріалознавства НАСА в космічному центрі ім. Кеннеді провести досліди із зразком обшивки на предмет поширення полум'я. Матеріал — навіть через 60 років — був займистим і миттєво спалахнув.
Питання: Якби ви зараз були би конструктором «Гінденбурга», то які технологічні зміни ви би внесли? (Заміна водню гелієм, алюмінієвого порошку на бронзовий тощо).
Завдання № 4: користуючись підручником(§18, стор 107 – 108) зробіть висновки щодо нових понять, про які ми сьогодні дізналися. (Самостійна робота учнів з підручником).
Слайд 21 - 22 Висновки (Перевірка, корекція знань):
До якого типу можна віднести реакції горіння?
Реакції сполучення - це реакції, в результаті яких із двох речовин утворюється одна складна.
Висновок: кисень взаємодіє з металами й неметалами.
Кисень унаслідок нагрівання енергійно взаємодіє з деякими речовинами, при цьому виділяється тепло і світло.
Такі реакції називаються реакціями окиснення.
Окиснення - це хімічна реакція взаємодії речовин (простих і складних) з киснем.
Горіння - це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення речовин з виділенням тепла і світла.
 У більшості випадків у результаті цих реакцій утворюються оксиди.
Оксиди - це складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких - Оксиген зі ступенем окиснення -2
Слайд 23 Горіння складних речовин
Проблемне питання:
А які речовини утворюються при взаємодії кисню зі складними речовинами?
Слайд 24: Вибух метану
Слайд 25: Проблеми на вугільних шахтах України.
Питання: Чому для нашої країни розуміння хімічної суті даного процесу дуже важливо?
За даними незалежного експертного Центру рятувальників в США, в незалежній Україні відбулося більше 900 підземних пожеж та майже 50 вибухів. За майже 20 останніх років Україна втратила приблизно 4 тисячі гірників. Рівень травматизму у вугільній галузі України вважається одним з найвищих у світі. На 1 млн. тонн вугілля в нашій країні доводиться 2,5 шахтарської смерті. Це про них горить свіча.
Вшануємо їх пам'ять.
Слайд 26 Шахтарський реквієм
Слайд 27 Висновки
Вчитель: Так чому горить свіча?
Ми сьогодні з’ясували хімічні властивості кисню, важливість хімічних знань в житті людини, адже горіння – це перший хімічний процес відомий людству.
ІV. Підбиття підсумків уроку
Слайд 28. Домашнє завдання:
Прочитати § 18, відповісти на запитання, виконати вправи 136, 139, 140, (високий рівень 141-142).
Підготуватися до практичної роботи (стор 111-112)
Творче завдання. Скласти схему (презентацію) застосування кисню.

Завдання до уроку
Завдання 1. Якщо ви правильно дасте відповідь на ці питання, то дізнаєтесь, який народ вперше відкрив кисень (Про це не сказано у підручнику хімії)

Питання
Н
+2
16
О2
О
78%
-2
О3
32
21%
фотосинтез
Виверження вулканів
1.
Хімічний символ елемента Оксиген
й
а
п
р
к
м
о
д
ж
є
щ
я
2.
Відносна атомна маса
х
о
и
й
м
е
н
ж
о
б
ь
т
3.
Ступінь окислення Оксигену у сполуках
ю
б
л
р
п
в
т
у
с
і
ц
ф
4.
Формула простої речовини кисень
п
е
к
а
р
ц
з
х
л
ь
т
м
5.
Відсоток кисню у повітрі
у
к
н
г
ш
щ
з
х
ї
й
є
о
6.
Відносна молекулярна маса кисню
с
м
и
т
ь
б
ю
і
ц
ф
ц
а
7.
Основне джерело одержання кисню в природі.
к
п
р
о
л
д
ж
є
у
а
і
с

1
2
3
4
5
6
7Завдання 2. Якщо ви правильно дасте відповідь на питання, то дізнаєтесь назву неіснуючої речовини, яку алхіміки вважали причиною горіння.
Варіанти відповіді:
Н)Жевріюча скіпка
Л)Фотосинтез
Ф) об’єму повітря
Й)Інгібітор
О)Каталізатор
Б)Вода
І)Кисень
С)Гідроген пероксид
Ю)Фосфор (V)оксид
Г)Прістлі
З)КNO3
Х)H2SO4
К)KCLO3
Т)Н2О, О2
В)Карбон
У)СО2, Н2О
П)О3
О)Меркурій (ІІ) оксид
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Завдання 3. Напищіть рівняння реакцій:
Р +   О2
С +   О2
S +   О2
Fe +   О2
AL +   О2
H2 +   О2
CH4 + О2
H2S +   О2
PH3 +   О2
Висновки (§18, стор 107 – 108)
Реакції сполучення - це реакції, в результаті яких із…______________________
____________________________________________________________________
Окиснення - це хімічна реакція взаємодії речовин (простих і складних) з ________________
Горіння - це хімічна реакція, за якої відбувається окиснення речовин з ________

Оксиди - це складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких - ____________________________________________________________________

План-конспект уроку на тему: Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Тема уроку: Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
Мета уроку: сформувати поняття про фізичні та хімічні явища; з’ясувати ознаки хімічних реакцій сформувати вміння спостерігати і фіксувати результати дослідів; сприяти розвитку пізнавальної активності учнів; виховувати зосередженість, уважність.
Обладнання та реактиви: штатив із пробірками, щипці. Спиртівка, мідний дріт або пластина, кристалічна сода, розчин оцтової кислоти, вапняна вода, скляна трубка.
Тип уроку: комбінований
Форми і методи: інтерактивні, робота в групах, самостійна робота з мультимедійними засобами.
Девіз уроку: „Стояча вода гниє або на холоді замерзає, а розум людський, не знаходячи собі застосування, марніє”
Леонардо да Вінчі
Хід уроку
І. Організаційний етап.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Фронтальна бесіда:Дайте визначення понять: індекс, коефіцієнт. Відносна молекулярна маса. Масова частка елементу.
Прочитайте хімічну формулу фосфатної кислоти Н3РО4. Яку інформацію несе ця формула?
Чи може в складі молекули знаходитися стільки атомів Оксигену, щоб їх спільна відносна атомна маса дорівнювала 16, 8, 32, 4, 80? Обґрунтуйте своє рішення.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Бесіда вчителя з учнями:Що ви маєте на увазі під терміном „явище”?
У навколишньому світі постійно відбуваються різні явища: політичні, соціальні, геологічні, біологічні, атмосферні, а також фізичні та хімічні.
У чому полягають відмінності між фізичними та хімічними явищами?
Хімічні явища відбуваються зі зміною молекул речовини, а при фізичних явищах зміни молекул не відбувається. Деякі хімічні явища є сукупністю багатьох хімічних реакцій. Крім того, багато хімічних явищ супроводжуються фізичними.
Ось як казав про хімічні явища Еразм Дарвін (дід Чарльза Дарвіна):
Хімічний склад свій змінювати
Повинні усі форми життя у вічній суперечці,
Вони живуть, щоб умерти їм незабаром,
І вмирають, щоб ожити знову.
Так речовина безсмертна вміє
Бур переважаючих перемагати порив.
Не гинучи в них, росте і зріє,
Часом лише форму змінивши,
Життя робить речовинам добір,
Усе шкідливе поспішає вигнати, як сміття,
А чисте, перетравивши, засвоїти.
Розділити фізичні та хімічні явища ми можемо, встановивши, чи відбулися зміни молекул. Чи ні. Однак візуально, навіть за допомогою мікроскопу ми не можемо визначити, змінилася речовина чи ні.
Проблемна ситуація:- Як, на вашу думку, можна відрізнити фізичне явище від хімічного?
Демонстрація фізичних та хімічних явищ:
1. Випаровування води (дистильовану воду нагріти в порцеляновій чашці до кипіння і випарувати, у пари води внести холодну пластинку, на якій конденсуються пари води).
2. Взаємодія соди з оцтовою кислотою.
3. Взаємодія вапняної води з вуглекислим газом.
4. Прожарювання мідної пластини.
Запитання:
- Чи відбувається утворення нової речовини при випаровуванні?
- Чи є поява крапель води на пластинці хімічним явищем?
- У яких дослідах, на вашу думку, відбулося перетворення одних речовин у інші?
- Які ознаки того, що реакції відбулися?
- Чим відрізняються умови четвертої реакції від попередніх? IV. Узагальнення і систематизація знань.
Робота з мультимедійними засобами:- Робота в групах змінного складу
Опрацювавши опорну схему, виконати завдання у групах, а потім обмінятися завданнями та відповідями і звірити результати.
Завдання1. Визначити, які з перерахованих нижче процесів належать до хімічних. А які до фізичних:
а) взимку вода в річці замерзає;
б) зі скла виготовляють пляшки та склянки;
в) скіпка горить у кисні;
г) восени листя жовтіє.
Завдання 2.
а) зацукровування варення;
б) іржавіння заліза;
в) падіння кульки з висоти 1 м;
г) поширення аромату квітів.
V. Підведення підсумків уроку.
Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника.
1. Навести приклади фізичних та хімічних явищ, з якими ви зустрічаєтесь у побуті.
2. Домашня лабораторія.
Розітріть шматочок крейди в порошок. Додайте до нього кілька крапель оцту. Спираючись на цей експеримент, закінчіть речення
Подрібнювання крейди – явище ———–,тому що——————–Реакція крейди з оцтом – явище————-, тому що———Потримайте над носиком киплячого чайника скляну банку з холодною водою. Яке явище ви спостерігаєте?
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар